O nás

Materská škola SEDMOKRÁSKA na Ul. Komáromi
Kacza č. 33 v Komárne otvorila svoju…

ĎALEJ


Zameranie MŠ

V MŠ prebieha výchovno-vzdelávací
proces s dôrazom na učenie hrou…

ĎALEJ


Informácie pre rodičov

Do MŠ sa prijímajú deti od 3-6 rokov,
prednostne sa prijímajú 5-6 ročné deti…

ĎALEJ

Podujatia, ktoré sú spoločné s rodičmi

Ak rodič vidí, že sa jeho dieťa v materskej škole cíti dobre a bezpečne, zvyšuje sa tým jeho dôvera platí to však aj naopak. Účasť rodiny na edukačnom procese v materskej škole pomáha učiteľom dosiahnuť individuálne ciele.

 • Mikulášska-Vianočná oslava

 • Karneval

 • Deň Matiek

 • Deň otcov

 • Rozlúčková slávnosť

Podujatia

Mimoškolské aktivity organizované pre deti MŠ

Pravidelne sa zúčastňujeme výtvarných súťaží, kde deti našej MŠ zvyknú dosahovať pekné výsledky.

 • Výlety do prírody

 • Výlety do prírodných rezervácií

 • Exkurzia- Dopravné ihrisko v Kameničnej


 • Návštevy divadelných predstavení

 • Návšteva Hvezdárne v Hurbanove

 • Športové podujatia organizované inými inštitúciami 


 • Návšteva ZŠ- športové a vedomostné súťaže

 • Návšteva ZOO v Győri 

 • Návšteva ZUŠ 

Fotogaléria 

Tvoríme

november 13th, 2018|0 Comments

ZUŠ 2018

jún 8th, 2018|0 Comments

   

MDD 2018

jún 4th, 2018|0 Comments

Akcia “Malý záchranár”2018

máj 23rd, 2018|0 Comments

Angličtina v našej škôlke

november 23rd, 2017|0 Comments

Návšteva knižnice 2017

jún 30th, 2017|0 Comments

Detská olympiáda 2017

jún 30th, 2017|0 Comments

 

Korpás Éva medzi nami

december 9th, 2016|0 Comments

Deň otcov 2016

november 16th, 2016|0 Comments

Dopravné ihrisko

jún 10th, 2016|0 Comments

V knižnici

jún 9th, 2016|0 Comments

 • Múzeum vystupenia

Múzeum – vystúpenia

apríl 4th, 2016|0 Comments

Náš dvor

apríl 4th, 2016|0 Comments

Naš interiér

apríl 4th, 2016|0 Comments

Naši hostia

apríl 4th, 2016|0 Comments

 • Výlety

Výlety

apríl 4th, 2016|0 Comments

Z nášho každodenného života

apríl 4th, 2016|0 Comments

 • Sport

Šport

apríl 4th, 2016|0 Comments

 • divadlo

Divadelné predstavenia

apríl 4th, 2016|0 Comments

 • piknik

Piknik- Mŕtve rameno Váhu

apríl 4th, 2016|0 Comments