Akcie podľa mesiacov

TERMÍN 

AKCIE – REALIZOVANÉ UČITEĽKAMI S DEŤMI MŠ  

AKCIE – REALIZOVANÉ UČITEĽKAMI S DEŤMI MŠ A ICH RODIČMI

September Piknik pri Mŕtvom ramene Váhu Plenárna schôdza ZRPŠ
Október „Tekvicový lampášik“
November Jesenná úprava školského dvora primeraná možnostiam detí. Jesenná brigáda s rodičmi na školskom dvore.
December Predvianočná oslava s Mikulášom a rodičmi
Február Triedne schôdze ZRPŠ
Fašiangy o15, 00 s rodičmi
Marec Návšteva detí v okresnej knižnici.
Jarná úprava školského dvora primeraná možnostiam detí.
Jarná brigáda na školskom dvore.
Apríl Oslavy: „Veľká noc v MŠ“
Návšteva dopravného ihriska v Kameničnej
Výlet z príležitosti Dňa zeme – Mŕtve rameno Váhu, alebo Lél
Olympiáda škôlkarov v športovej hale v rámci Komárňanských dní
Máj Výchovný hudobný koncert v ZUŠ Komárno.
Návšteva Podunajského Múzea
Triedne oslavy Dňa matiek
Jún Oslavy MDD Triedne schôdze RZ.
Športové popoludnie z príležitosti Dňa otcov
Rozlúčka predškolákov s MŠ
September- Jún Návšteva divadelných predstavení v Jókaiho divadle, Návšteva základných škôl- športové a vedomostné akcie, športová akcia na UJS
Týždenne 3-4x 20-30 min. v soľnej izbe