Náš kolektív

MENO    

PRACOVNÉ ZARADENIE    

TRIEDA   

VYUČOVACÍ JAZYK   

Gabriella Morvayová, Mgr.    Riaditeľka MŠ Katicák VJM
Édes Enikő, Mgr.
Učiteľka Katicák VJM
Albína Magdová Učiteľka
Včielky VJS
Jarmila Bathóová Učiteľka Včielky VJS
 

THP personál

MENO    

PRACOVNÉ ZARADENIE    

 Mária Földesová
Školníčka 100%
Ildikó Farkasová Upratovačka 100%
Jolana Fialová
Kuchárka